Ledenvergadering 2023

Ledenvergadering Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”

Plaats: Aula

Hoofdweg 170

Westerhaar

Maandag  15 mei 2023

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter

 2. Verslag van de secretaris

 3. Verslag van de penningmeester

 4. Bestuursverkiezing: i.v.m. tekort bestuursleden en uitbouw dit jaar geen aftredingen.

Wel hebben we er twee nieuwe bestuursleden bij Elma Lensen en Lisa Kok.

 1. Afscheid.

 1. Pauze

In de pauze kan men schriftelijk vragen indienen voor de rondvraag.

 1. Uitbouw

 2. Voorstel: de contributie m.i.v. juli 2023  te verhogen met 0,50 p.m.

 3. Overige mededelingen.

 4. Rondvraag

 5. Sluiting

Doorgeven geboorte en 18 jaar leden.

Lidmaatschap van begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Westerhaar-Vriezenveensewijk

Algemeen

Vanaf de geboorte kan men persoonlijk lid worden van begrafenisvereniging 'De Laatste Eer" te Westerhaar-Vriezenveensewijk tegen betaling van een jaarlijks vastgestelde contributie.
Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden voor de klasse C met toestemming om de contributie per incasso te voldoen.
Kinderen die gratis lid zijn komen in aanmerking voor dezelfde vergoeding als hun ouders. Wanneer beide ouders niet voor dezelfde vergoeding lid zijn dan geldt voor de kinderen de hoogste vergoeding.
Wanneer beide ouders niet meer samen zijn, en een van de ouders krijgt een nieuwe relatie met een niet lid, dan zijn de kinderen die daar uit voortkomen geen lid en gelden de algemene regels dat voor het oudste kind onder de 18 jaar contributie moet worden betaald.

Uitvaart niet leden.

Lees meer...