privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

 • Website: www.delaatsteeerwesterhaar.nl
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Contactgegevens van bestuursleden: zie contactgegevens op de website.
 • De secretaris van De Laatste Eer is aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk. Zij is te bereiken via emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid of medewerker bent van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten, u deze zelf aan ons verstrekt of leverancier bent van de vereniging.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk verwerkt voor enkele medewerkers van de vereniging naast de naam- en adresgegevens gegevens ook het Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor de afhandeling van de ‘opgaaf inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen’.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk verwerkt uw persoonsgegevens in een ledenbestand voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het bijhouden van leden die 18 jaar worden (het gratis lidmaatschap is tot 18 jaar)
 • Het kunnen aanleveren van leeftijden en geslacht voor een actuarieel rapport
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verrichten van diensten in het kader van uw lidmaatschap

Geautomatiseerde besluitvorming
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk) tussen zit. Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Ledenadministratieprogramma t.b.v. het bijhouden van adresgegevens en het versturen van rekeningen c.q. het automatisch innen van contributie
 • Spreadsheetprogramma t.b.v. het maken van overzichten
 • Administratieprogramma t.b.v. het voeren van de administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijv. gegevens voor de afhandeling van ‘opgaaf inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen’ van de vrijwilligers, aantallen mannen en vrouwen en leeftijden voor het wettelijk vereiste actuarieel rapport.
Bovendien kan de vereniging uw naam, adres en geboortedatum delen met een externe partij die het ledenbestand controleert op volledigheid en juistheid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (verwijderen kan alleen als u uw lidmaatschap beëindigd) . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, op uw verzoek.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Westerhaar-Vriezenveensewijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via een ander lid van het bestuur.