Graf en Crematiekosten

Kosten van graven, grafrechten e.d. kunnen bij de gemeente Twenterand opgevraagd worden.